Použití Quartzových infrazářičů NSQ

Oblast použití Quartzových infračervených zářičů NSQ je značná. V principu je lze použít všude tam, kde je žádoucí vytápět prostory s nepravidelnou účastí osob, nebo tam, kde jsou běžné zdroje vytápění neúčinné, či příliš nákladné…

Průmyslové využití

Ohřev materiálu

Služby a privátní sektor